Hasta Hakları Birimi

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Hastanemize başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları yönetmeliğinden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak ile hastalarımızı, sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında bilgilendirmeyi amaçladık.

Hasta Hakları

Uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin, o sağlık kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

 1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:
  Hastanemize başvuran tüm hastalarımız dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.
 2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı:
  Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.
 3. Rıza ve Onay Hakkı:
  Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.
 4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı:
  Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
 5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı:
  Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hastamız izin vermediği sürece hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi kendisi dışındaki kişilerle paylaşılmaz.

Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgilerinin, hayatını kaybetmesi halinde bile korunması hakkında sahiptir. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır.

 1. Saygınlık Görme Hakkı:
  Hastalarımız ve hasta yakınları güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
 2. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı:
  Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Temin edebildiği ölçüde hastanın veya yetkili temsilcisinin isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

 1. Ziyaret ve Refakat Hakkı:
  Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
 2. Güvenlik Hakkı:
  Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

10.Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı:
Hastalarımız sorumlulukları kabul etmesi halinde tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma yada farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

 1. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı:
  Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

Hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

– Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.

– Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

– Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmak ile sorumludur.

– Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.

– Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur.

– Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

– Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.

– Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak ile sorumludur.

– Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.

– Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek ile sorumludur.

– Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.

– Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.

– Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak ile sorumludur.

– Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek ile sorumludur.

– Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.– Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Turkish English German French Spanish Dutch Arabic

+90 532 405 93 95

+90 216 640 00 94

info@enjoyturizm.com

info@superdent.com.tr

Üçgen Mahallesi 104. Sokak NO:20A 07200 Muratpaşa / Antalya

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No. 17 Çekmeköy / İSTANBUL

Enjoy Health Service © 2024. Tüm hakları saklıdır. Powered By Trend Brush C.D.A.